Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за обществено обсъждане от собствениците на поземлен имот с идентификатор 55871.502.730 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Перник