Заповед за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР