Определени са финансовите средства за подпомагане дейността на спортните клубове от Община Перник за 2021