Община Перник обявява процедура за провеждане на подбор на персонал за незаети позиции по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник”, по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2” по ОП РЧР 2014-2020