Проект на Стратегия за управление на общинската собственост в община Перник 2019-2023