Община Перник вече е част от Националната система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата