Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. “Тева” – Общинска сграда с капацитет 100 души“