Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение за изграждане на „Цех за шоколадови изделия в УПИ V, кв.81 по регулационния план на кв. Църква