Община Перник създаде нова специализирана социална услуга “Асистентска подкрепа”