Обява за решение на обс за разрешаване изработване ПУП-Пз на поземлен имот с идентификатор 70038.23.113 с.Студена