Обява за решение на обс за разрешаване изработване ПУП-ПР ПЗ 23251.13.6 с.Драгичево, Валого