Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Писмо с Изх.№ 99-00-1-2-5(2)/09.05.2018г. относно уведомление за инвестиционно предложение за “Рехабилитация пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ ) Студена-Перник (проектиране , доставка и монтаж)