С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с празничния базар по повод Деня на детето- 01.06.2018г., Община Перник уведомява всички търговци