Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

ЗАПОВЕД № 740 гр. Перник, 15.05.2018г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.19 и гл. IX от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ), Решение № 811/20.04.2018г. и Решение №813/20.04.2018г. на Общински съвет – Перник