Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ относно приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество