Съобщение относно публично обявяване на заявление от Управителя на “ВиК”ООД, гр.Перник