Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрен проект на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ с идентификатори 55871.28.26, 55871.29.46 и 55871.222.52 по КККР на гр. Перник