Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за дадено разрешение за изработване на проект за ПУП -ПР на поземлен имот с идентификатор 55871.511.646 по кадастралната карта, попадащ в част от УПИ , отреден „За озеленяване“ в квартал 133 по регулационният план на гр. Перник, кв. “Църква”