Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Перник