Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за дадено разрешение за изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ а част от квартали 46 и 47 и на улици с осови точки /ОТ/ 200-ОТ 210 и ОТ 200-ОТ 199 по регулационния план на с. Дивотино, община Перник