Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за дадено разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор 55871.507.590 по кадастралната карта, попадащ в част от УПИ І „За озеленяване“ в квартал 610 по регулационният план на гр. Перник, кв. “Сини вир”