Обществена дискусия на тема „Добри практики в предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги“ бе проведена по проект