Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрен проект за частично изменение на ОУП на община Перник, в обхват ПИ идентификатори 55871.28.26, 55871.29.46 и 55871.222.52 по КККР на гр. Перник, за промяна на предвидената устройствена зона с предназначение „земеделска земя“, в две нови територии с устройствен режим за „Предимно производствени дейности“ с устройствени показатели определени от ОУП за тази зона