Протокол на комисия по чл. 210 от ЗУТ във връзка с искане на “Булгартрансгаз” ЕАД