Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с Решение №5/2023 за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №СО-55-ЕО/2023 г. за Проект за изменение на Общия устройствен план на общ. Перник с обхват поземлени имоти с идентификатори № № 39387.70.1, 39387.70.2, 39387.70.3, 39387.70.998, 39387.70.112, 39387.70.113 по КККР на землището на с. Кралев дол, общ. Перник и бъдещо изграждане на фотоволтаичен парк, с възложител Община Перник.