Обява за решение на обс за разрешаване изработване ПУП-ПЗ на поземлен имот 502.29 с. Драгичево Крушите