Обява за решение на обс за разрешаване изработване ПУП- пр пз черешите пи 557 с. Драгичево