Обява за решение на обс за разрешаване изработване ПУП- ПР и ПЗ на пи с идентификатори 55871.723.52 и 55871.723.58 с. Перник, кв. Проучване