Обява за решение на обс за разрешаване изработване ПУП- ПЗ на 70038.23.1000 Студена , местност Костинкьовеж