Обява за решение на обс за разрешаване изработване пи 1593 по плана на новообразуваните имоти на с. Драгичево, Гола Могила