Инвестиционно предложение за „Изграждане на комплекс за кремиране с урнополагане в поземлен имот с идентификатор 55871.617.48, гр. Перник, община Перник“ с възложител „ПЕРНИК КРЕМАТОРИУМ“ ООД