Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за изработен проект за ПУП-ПЗ за част от ПИ с идентификатор 55871.90.30 по КККР на гр. Перник, област Перник, местност „Ръсина кория“-частна общинска собственост