Заповеди за премахване на ИУМПС на територията на Община Перник