Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за одобрен проект на ОУП на Община Перник с Решение № 1016/10.12.2018 г. на Общински съвет-Перник за поземлени имоти; от: група 1, находящи се в землището на с. Дивотино, община Перник, група 2, находящи се в землището на гр. Перник, група 3, находящи се в землището на с. Рударци, община Перник и  група 4-поземлени имоти по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Перник