Обявление за процедура за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет на „Детско и ученическо хранене“ ЕООД