Съобщение във връзка с ежегодния събор на ж.к. Тева, който се организира на 11.05.2022 г.