Всеки перничанин може да направи предложения за подобряването и оптимизирането на организацията за движение по пътищата в общината