Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет на Община Перник за 2022 г.