Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за изработен проект за ПУП -специализирана план схема на елементи на техническата инфраструктура, за обект по Обособена позиция №1: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.  Перник;  подобект №1:„Водопровод  от  ПСПВ  (след  „Стомана“) до  същ. НВ  V=16000 м3