Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

ОБЯВА – изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на част от квартали 133 и 134 по плана на гр. Перник, кв. Изток-„Ладовица“