Информация относно проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“