Събщение до търговците във връзка с провеждането на празничния базар по повод Зимен празник „Сурва“ – 2022 г.