Покана за подаване на проектни предложения за младежки дейности и инициативи, които да бъдат включени в Общински годишен план за младежта 2022 г.