Уведомление за инвестиционно предложение на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД за изместване на участък от газопроводно отклонение за гр. Перник, землище на гр. Перник и с. Големо Бучино