Община Перник изгради 3 нови социални центъра за възрастни хора и хора с увреждания