Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Перник 2021 – 2025г. и покана за обществено обсъждане