Община Перник проведе заключителна пресконференция по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“