Община Перник организира заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“