Обявявление за конкурс за възлагане на управлението на «Индустриална и логистична зона» ЕАД