Обявява конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД